Caritas Archidiecezji Gdańskiej realizuje projekt „Lokalne usługi dla Seniorów” w ramach rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, edycja 2020.

Celem projektu jest podniesienie jakości usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych.
Zadanie będzie realizowane do 31.12.2020r. na terenie województwa pomorskiego (Trójmiasto, Powiat Wejherowski) poprzez:
1. Wsparcie działalności Dziennego Domu Pobytu w Rumii.
2. Szkolenia z zakresu opieki na osobami starszymi.
3. Rozwijanie form samopomocy.
4. Usługi bezpośrednie – opiekuńcze i asystenckie.

Kontakt:
Justyna Linowiecka
koordynator projektu
tel. 784 339 541