Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz Służba Liturgiczna Archidiecezji Gdańskiej zaprasza do wzięcia udziału w konkursie przeznaczonym dla lektorów naszej Archidiecezji, którzy w tym roku przystąpili do egzaminu maturalnego i ubiegają się o indeks uczelni wyższej. Patronat nad konkursem objął ks. Abp Sławoj Leszek Glódź – Metropolita Gdański.
Główna nagroda to stypendium naukowe w wysokości 5.000 zł. na rok studiów, a więc łącznie 25.000 zł. za studia pięcioletnie.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie do 6 września br. formularza zgłoszeniowego (z załącznikami) wraz z opinią ks. Opiekuna oraz kopię świadectwa maturalnego i ukończenia szkoły średniej na adres: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot z dopiskiem „Indeks LSO” lub osobiste dostarczenie na w/w adres.

Maksymalnie 10 – ciu najlepszych uczestników weźmie udział w finale. Będą mieli czas do 27 września na stworzenie filmiku, który będzie promował środowisko Służby Liturgicznej.Kryteria stosowane w drugim etapie to:

a)  Czas filmu: powyżej 1 min. oraz nie dłuższy niż 5 min. w rozdzielczości min. HD,
b)  Jakość filmu i wykonania,
c)  Edytowalny format filmu,
d)  Zgodność z etosem wartościKościoła Rzymskokatolickiego,
e)  Pomysłowość i kreatywność,
f)   Poziom zainteresowania/zachęty ludzi młodych,
g) Film nie może łamać powszechnych zasad wyrażonych w prawie cywilnym oraz prawie autorskim. Filmy promujące wartości radykalne oraz nawołujace do nienawiści i przemocy nie będą brane pod uwagę w konkursie,

Szczegółowe informacje są zawarte poniżej w Regulaminie i załącznikach.

Czekamy na Wasze zgłoszenia !!!

 

Aktualizacja:

Poniżej lista uczestników konkursu pt. Indeks LSO, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu:

– Norbert Nieżorawski

– Piotr Cichacki

– Kacper Kobyłecki

– Jan Kornacki

– Dawid Kamiński

Po długich dyskusjach i uwzględnieniu wszelkich walorów przysłanych filmików, komisja konkursowa w pięcioosobowym składzie podjęła decyzję, że ZWYCIĘZCĄ KONKURSU ZOSTAŁ JAN KORNACKI z parafii św. Brata Alberta w Gdańsku.

Natomiast laureatem nagrody dodatkowej za oryginalność i pracę włożoną w wykonanie filmiku został DAWID KAMIŃSKI – również z parafii św. Brata Alberta w Gdańsku – który otrzyma nagrodę finansową w wysokości 1000 zł.

Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, zaangażowanie i pracę na naprawdę wysokim poziomie.