Informacja dotycząca wyniku postępowania zapytania ofertowego w trybie zasady konkurencyjności na świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania obiadów dla pacjentów „Dziennego Domu Opieki Medycznej”– nr 02/DDOM/ZOK/2016

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.08.2016 roku Caritas Archidiecezji Gdańskiej nie otrzymała żadnej oferty.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zrealizowane w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 Kontakt:

akostusik@caritas.pl