W lutym 2003 roku Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski utworzył Fundusz Wzajemnej Pomocy Kapłańskiej.
Ze środków zgromadzonych na koncie Fundusz udzielana jest pomoc finansowa kapłanom, którzy z powodu wieku lub choroby nie mogą wypełniać swojej służby.
Każdy Kapłan z Archidiecezji Gdańskiej składa comiesięczną ofiarę w wysokości 50,00 zł (01.01.2010 r.) na konto Funduszu Wzajemnej Pomocy Kapłańskiej.

Wpłat można dokonać na konto:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Al. Niepodległości 778
81-805 Sopot
Bank Millennium S.A.
71 1160 2202 0000 0000 3440 7851 

lub bezpośrednio:

Centrala Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Al. Niepodległości 778
81-805 Sopot
tel. (058) 555 78 78