Zapraszamy wolontariuszy Caritas Archidiecezji Gdańskiej do udziału w konkursie minigrantów. Wnioski można składać do 19.11.2023. Wszystkie informacje znajdziecie w regulaminie oraz pozostałych plikach – załączamy je poniżej:

1. Regulamin >>POBIERZ

2. Załącznik nr 1 (wniosek na realizację minigrantu z komentarzem) >>POBIERZ

3. Załącznik nr 2 (karta oceny formalnej i merytorycznej) >>POBIERZ

4. Protokół >>POBIERZ

5. Sprawozdanie >>POBIERZ

6. Umowa z liderem – wersja 1 >>POBIERZ

6. Umowa z liderem – wersja 2 >>POBIERZ

 

***

Zadanie będzie realizowane od października 2023 do sierpnia 2026 roku na terenie Archidiecezji Gdańskiej (Trójmiasto, powiat gdański, wejherowski, pucki). Jego celem jest zwiększanie liczby wolontariuszy w organizacji oraz wzrost systematyczności ich zaangażowania. Ponadto istotą jest wzmocnienie koordynatora wolontariatu, podniesienie jego kompetencji, a także rozwój samego Centrum w celu lepszej organizacji wolontariatu, rekrutacji, poprawie współpracy z wolontariuszami.

Założenia projektu będą realizowane poprzez wsparcie zatrudnienia koordynatora wolontariatu oraz realizację programu rozwojowego zawierającego elementy obowiązkowe wskazane przez NIW oraz elementy autorskie. Dzięki wdrożonym działaniom będziemy zwiększać liczbę zaangażowanych wolontariuszy, rozwijać różnorodne formy wolontariatu oraz podnosić kompetencje wolontariuszy w zakresie świadczenia pomocy na rzecz innych.

Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności

Wartość dofinansowania:

 • 2023 – 69 710,00 zł
 • 2024 – 128 840,00 zł
 • 2025 – 126 212,00 zł
 • 2026 – 47 304,00 zł

Działania projektowe:

 1. Zatrudnienie koordynatora wolontariatu i podnoszenie kompetencji.
 2. Dbanie o rozwój i prawidłowe funkcjonowanie innych dostępnych w Caritas form wolontariatu np. wolontariat domowy, wolontariat dla studentów medycyny i ratownictwa medycznego (praca w przychodni dla osób bezdomnych), wolontariat w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom.
 3. Udział wolontariuszy w wizytach studyjnych.
 4. Dofinansowanie inicjatyw w postaci minigrantów – promocja i wdrożenie tej formy aktywności wolontariackiej.
 5. Opracowanie szczegółowych założeń szkoły wolontariatu i organizacja kilku cykli szkolenia.
 6. Udział wolontariuszy w spotkaniach integracyjno-szkoleniowych (wyjazdowych).
 7. Dopracowanie założeń Planu Rozwoju Wolontariatu we współpracy z mentorem zapewnionym przez NIW.
 8. Zadbanie o prawidłową identyfikację wolontariuszy w czasie różnych wydarzeń – zakup koszulek, kamizelek.