150 osób, pochodzących głównie z Ukrainy, Białorusi, Gruzji oraz Rosji, a zagrożonych wykluczeniem społecznym, otrzyma darmową pomoc. Jest to możliwe dzięki nowemu projektowi, którego realizację rozpoczął Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Działania będą prowadzone do końca czerwca 2023 roku. Projekt jest dofinansowany z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Więcej informacji na temat projektu oraz aktualności z nim związane publikujemy: >>TUTAJ >> OTWÓRZ STRONĘ