Centrum Informacyjno – Doradcze dla Cudzoziemców Інформаційно-консультаційний центр для іноземців2022-04-05T06:49:41+02:00

Project Description

 

ZAKRES POMOCY: 

 • Sprawy pobytowe
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Poradnictwo prawne
 • Poradnictwo zawodowe
 • Tłumaczenia przysięgłe
 • Grupy wsparcia
 • Spotkania informacyjne
 • Realizacja inicjatywy społecznych
 • Kurs kompetencyjny dla self-adwokatów

Информационно-консультационный центр для иностранцев осуществляет бесплатно в процессе легализации пребывания и трудоустройства:

 • психологическое консультирование
 • юридическое консультирование
 • карьерное консультирование
 • присяжные переводы
 • группы поддержки
 • информационные встречи
 • реализация социальных инициатив
 • курс повышения квалификации для сельф- адвокатов (self-adwokat)

Інформаційно-консультаційний центр для іноземців здійснює безкоштовно у процесі легалізації перебування та працевлаштування:

 • психологічне консультування
 • юридичне консультування
 • кар’єрне консультування
 • присяжні переклади
 • групи підтримки
 • інформаційні зустрічі
 • реалізація соціальних ініціатив
 • курс підвищення кваліфікації для сельф-адвокатів (self-adwokat)

Foreign Residents Support Centre: 

 • counseling: individual and group support
 • free legal advice
 • career guidance
 • translations
 • social support
 • workshops and events
 • self-advocacy training

150 osób, pochodzących głównie z Ukrainy, Białorusi, Gruzji oraz Rosji, a zagrożonych wykluczeniem społecznym, otrzyma darmową pomoc. Będzie to możliwe dzięki nowemu projektowi, którego realizację właśnie rozpoczyna Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Wszystko zostanie zorganizowane w ramach Centrum Informacyjno-Doradczego dla Cudzoziemców.

Innowacyjność naszego projektu będzie polegała na sposobie działania CIDC oraz zakresie jego działalności. Zwykle tego typu placówki wymagały osobistego stawienia się w wybranym punkcie w określonych godzinach. To bywało poważnym utrudnieniem dla osób chcących skorzystać z pomocy.

Nasze centrum będzie działać w formie on-line. Wykorzystujemy nowoczesną technologię; nie tylko telefon, ale również takie komunikatory jak Skype, Whatsapp oraz Messenger, aby ułatwić skorzystanie z pomocy oferowanej przed centrum. Chcemy stawić czoła takim wyzwaniom, jak obecna pandemia. Dlatego dostosowaliśmy organizację pracy do zmienionej rzeczywistości.

To nie wszystko, bowiem funkcja informacyjno-doradcza będzie jednym z trzech głównych zakresów działania CIDC. Oprócz tego będzie można uzyskać wsparcie specjalistów (prawnika, psychologa, doradcy zawodowego i tłumacza przysięgłego). Powstaną także grupy wsparcia, a w różnych miastach Pomorza odbędą się spotkania informacyjno-integracyjne. Zainteresowane osoby będą mogły wziąć także udział w kursie self-adwokatów, aby w przyszłości pomagać innym (a w ramach tego kursu uczestnicy będą mogli skorzystać z warsztatów podnoszących kompetencji w zakresie komunikacji, autoprezentacji czy zagadnień prawnych i administracyjnych).

Ideą CIDC jest pomoc przygotowana tak, aby cudzoziemcy mogli bezpiecznie budować w Polsce swoją przyszłość. Chcemy ułatwić im taką możliwość

Ks. Janusz Steć, dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej

SZCZEGÓŁY POMOCY

Uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie poruszania się po urzędach i instytucjach w Polsce, uregulowaniu sytuacji pobytowej, adaptacji do nowych warunków życia, odnalezieniu się na rynku pracy. Otrzymają także wiedzę i umiejętności przydatne w znalezieniu pracy i w przygotowaniu odpowiednich dokumentów z tłumaczeniem przysięgłym.

W Caritas posiadamy zespół pracowników, współpracowników i wolontariuszy, który umożliwi zrealizowanie wszystkich działań zaplanowanych projekcie. Poradnictwo prawne, psychologiczne, doradztwo zawodowe, tłumaczenia przysięgłe i grupy wsparcia będą realizowane przez specjalistów w danej dziedzinie. Swoimi działaniami chcemy wspierać integrację cudzoziemców, pomagać im w docieraniu do istotnych dla nich informacji oraz umożliwić korzystanie z poradnictwa i pomóc w rozwoju kompetencji społecznych, co pozwoli na osiągnięcie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu w zgodzie z lokalną społecznością.

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ?

Do projektu mogą przystąpić cudzoziemcy: osoby zamieszkałe lub pracujące lub uczące się w województwie pomorskim, osoby potrzebujące wsparcia w rozwiązywaniu swoich problem życiowych lub chcące podnieść swoje kompetencje. W przypadku kursu dla self-adwokatów, mogą to być osoby mieszkają w Polsce nie mniej niż 3 lata i posługujące się językiem polskim w stopniu komunikacyjnym.

ZGŁOSZENIA CHĘTNYCH I KONTAKT

* Zgłoszenia są przyjmowane poprzez mejla: cudzoziemcy@caritas.gda.pl

* Centrum działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, telefon: +48 533 327 342
(z możliwością umówienia wizyty w biurze Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Sopocie)

Jesteśmy obecni również na Facebooku. Nasz adres w tym portalu to:
facebook.com/centrum.informacyjno.doradcze.dla.cudzoziemcow

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Aktualności