Caritas Archidiecezji Gdańskiej

DOM HOSPICYJNY CARITAS

IM. ŚW. JÓZEFA W SOPOCIE, Aleja Niepodległości 632

 

ogłasza nabór na stanowisko: Opiekun Medyczny

 

WYMAGANIA:

– wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu

– umiejętność organizacji pracy 

– umiejętność pracy w zespole                                                                           

– punktualność, rzetelność, odpowiedzialność

– wysoka kultura osobista

– życzliwy i pełen wyrozumiałości stosunek do osób chorych

 2. Zakres obowiązków

– pomoc w stanach zagrożenia życia,

– wykonywanie czynności pielęgnacyjnych: przebieranie osób, podawanie posiłków, pomoc przy codziennej higienie, troska o bezpieczeństwo podopiecznych, dbałość o porządek i harmonie przestrzeni opiekuńczej, inne prace zlecone przez przełożoną

3. Oferujemy

– pracę w pełnym wymiarze godzin

– umowa o pracę

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Gdańską z siedzibą w Sopocie, zgodnie z ustawą z z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”

 

 Kontakt:

hospicjumgd@caritas.pl

Telefon: 58 555 19 00