Dyrekcja oraz pracownicy Caritas Archidiecezji Gdańskiej składają życzenia spokojnych i radosnych świąt Wielkiej Nocy!