„Rodzisz się Panie, by niebo dać ludziom,
a jako człowiek jednym z nas się stałeś,
oświeć umysły i serca, pociągnij więzią miłości.”
                                                 Liturgia Godzin 

Niech przeniknie Waszą codzienność Światło Nadziei
i moc Miłosierdzia Bożego pomnoży Waszą pomyślność,
radość i zdrowie w bliskości kochających osób.

Błogosławionych dni Nowego Roku.

wszystkim pracownikom, wolontariuszom, darczyńcą

oraz Tym, dla których zajmuje szczególne miejsce w sercu,

życzy:
Ks. Janusz Steć – Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiejektor

wraz z zarządem.