Poraz kolejny na Jesionowej w ruch poszły pędzle, sztalugi i podobrazia. Tym razem na zajęciach arteterapeutycznych z panią Gosią dzieci wyczarowały niezwykłe nadmorskie pejzaże. Poza pejzażami jak zwykle wykonane zostały artystyczne kreacje naszych podopiecznych o różnej tematyce.

Projekt współfinansowany przez Miasto Gdańsk.