Nasza świetlica miała dzisiaj przyjemność, zwiedzać okręty w Porcie Marynarki Wojennej w Gdyni.