Od 17 października, w związku z nadchodzącym Dniem Wszystkich Świętych, w naszej placówce można nabyć znicze i drewniane, ozdabiane glinianymi motywami świeczniki, wykonane przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Osoby kupujące znicz, wspomagają osoby potrzebujące, którymi opiekuje się nasze Centrum Pomocowe