18 lutego 2014 roku w Centrum Pomocowym Caritas im. Św. O. Pio w Gdyni, odbyła się, kolejna z cyklu „Foto – podróż”.

Tym razem uczestnicy i pacjenci naszego Centrum, za pośrednictwem wspaniałych zdjęć i opowieści mogli przenieść się do Jerozolimy, Jordanu i na Górę Nebo.

Jerozolima jest  tyglem kulturowym. W tym rejonie rozwijało się chrześcijaństwo, judaizm oraz islam. Jerozolima to najstarsze miasto z funkcjonujących na świecie. Miasto świadectwo jednych z najważniejszych dla chrześcijaństwa wydarzeń opisanych w Biblii. Via Dolorosa, inaczej Droga Krzyżowa, Golgota, Bazylika Grobu Świętego i sama Jerozolima, dzięki opowieści naszego przewodnika, stają się dla słuchających miejscem pielgrzymki.

Dziękujemy licencjonowanemu przewodnikiem mgr. Wojciechowi Wożniakowi za przybliżenie tak odległego geograficznie, a tak bliskiego duchowo, regionu oraz za upominki z Ziemi Świętej.