Młoda ekipa wolontariuszek – Margaux, Yanki, Paula – przystąpiła do realizacji inicjatywy „Zielony ogród”.
Celem i zadaniem wolontariuszek, na co dzień wspierających Centrum Pomocowe Caritas im. św. Jana Pawła II w Gdańsku, jest założenie ogródku, w którym będą posadzone zioła i warzywa, które będzie można wykorzystać w kuchni przygotowując posiłki dla seniorów tam mieszkających. Wierzymy że inicjatywa będzie długoterminowa, ponieważ ogród będzie utrzymywany, aktualizowany i pielęgnowany przez lata.
Cieszymy się że udało się nam stworzyć przestrzeń do realizacji tego pomysłu, udzielając tym energicznym młodym ludziom wsparcia poprzez dofinansowanie z projektu „Centrum Informacyjno-Doradcze dla Cudzoziemców”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię z Funduszy EOG.