W dniach 01-05.03.2009 nasi trenerzy pracy aktywnie wspierający niepełnosprawnych uczestników projektu ZIARNO – implementacja metody coachingu w integracji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz pracownicy biura projektu uczestniczyli w czterodniowym szkoleniu, które odbyło się w siedzibie instytucji Jugendaufbauwerk Koppelsberg w niemieckim Plön.
Wizyta w Plön była odpowiedzią na szkolenie, które w sierpniu 2008 roku przeprowadzili w siedzibie Caritas Archidiecezji Gdańskiej pracownicy Jugendaufbauwerk Koppelsberg. Na pobyt w zaprzyjaźnionej placówce złożyło się intensywne szkolenie dotyczące metod wspierania niepełnosprawnej młodzieży w odnalezieniu się na rynku pracy oraz zapoznanie z projektem All inclusive, który ma na celu zainicjowanie ogólnospołecznego ruchu na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w każdą dziedzinę życia.
Oprócz zajęć teoretycznych w ramach wymiany tzw. dobrych praktyk uczestnicy zwiedzili szereg placówek specjalizujących się w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, m.in. placówkę Jugendaufbauwerk Koppelsberg, kompleks szkół zawodowych Bugenhagen Berufsbildungswerk w Timmendorfer Strand oraz warsztaty zawodowe w Preetz.