W dniu 26.02.2009 w siedzibie Centrali Caritas Archidiecezji Gdańskiej odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy etap współpracy trenerów pracy z uczestnikami projektu ZIARNO – implementacja metody coachingu w integracji zawodowej osób niepełnosprawnych. Nasi trenerzy od pięciu miesięcy wspomagają swoich podopiecznych w poszukiwaniu zatrudnienia. Efektem tej współpracy jest dziesięć stanowisk pracy, które objęli niepełnosprawni uczestnicy projektu. Ten pięciomiesięczny okres wspólnej pracy trenerów oraz ekspertów zatrudnionych w ramach projektu pokazał nam, jak wiele barier muszą pokonać osoby niepełnosprawne, aby znaleźć odpowiednie dla siebie zatrudnienie, a także ile wysiłku należy włożyć w utrzymanie się na stanowisku pracy.