W dniu 19.02.2009 uczestniczyliśmy w seminarium Wojewódzkim Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych zorganizowanym przez Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie i Stowarzyszenie Wolna przedsiębiorczość Oddział Terenowy Gdańsk. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta Sopotu i było podsumowaniem projektu prowadzonego przez WYG International, realizatora projektu Badanie barier
i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim. Program seminarium obejmował przedstawienie celów projektu, zasobów i potrzeb informacyjnych systemu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz unaocznienie faktycznej sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim
w świetle badań. Seminarium uświadomiło nam, jak ważne jest wsparcie psychologiczne oraz doradztwo zawodowe w przygotowaniu osoby niepełnosprawnej do podjęcia pracy oraz umocniło nas w przekonaniu, iż intensywna praca uczestników projektu ZIARNO – implementacja metody coachingu w integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
z psychologiem, doradcą zawodowym i innymi ekspertami jest działaniem niezbędnym
w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.