Po długich i burzliwych dyskusjach z kandydatami wyłoniliśmy dwunastu wspaniałych – trenerów pracy. Ich główny cel to współtowarzyszenie osobom niepełnosprawnym we wkraczaniu na rynek pracy. Jest to trudne i wymagające zadanie, aczkolwiek entuzjazm i energia naszej wspaniałej dwunastki rokuje duże nadzieje na skuteczność projektu Ziarno.

Trenerzy pracy przy współpracy specjalistów (psychologa oraz doradcy zawodowego) zdiagnozują predyspozycje zawodowe osób niepełnosprawnych. Kolejny krok to znalezienie odpowiedniego pracodawcy dla osoby niepełnosprawnej. Ostatnim zadaniem trenera pracy jest nauka osoby niepełnosprawnej jak pracować aby wykonywana praca przynosiła własną satysfakcje jak i spełniała oczekiwania pracodawcy.

Dużo trudnych zadań przed nimi dlatego 18.08.2008 rozpoczęliśmy cykl szkoleń, które mają przygotować trenerów do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

W tym tygodniu szkolenia prowadzą partnerzy z Niemiec. Mówiąc o swoich doświadczeniach w pracy z osobami niepełnosprawnymi starają się przybliżać tą tematykę naszym trenerom.

Podsumowując, trenerzy pracy bardzo ciężko pracują nad swoją wiedzą umiejętnościami i sposobem myślenia aby móc dać osobom niepełnosprawnym jak najwięcej z siebie.

Czasami pozwalamy im odpocząć i wrzucić coś na ząb 😉