W dniu 03.12.2008 odbyły się Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku I Targi Możliwości Osób Niepełnosprawnych. Ze względu na możliwości, jakie daje osobom niepełnosprawnym i bezrobotnym projekt Ziarno – implementacja metody coachingu w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, gościliśmy na nich i my. Oprócz stoiska Caritas, oferowały swoje usługi m.in. takie instytucje jak Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych czy Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku.

Dzięki uczestnictwu w tragach udało nam się przekonać do udziału w projekcie szereg osób, którym niepełnosprawność utrudnia znalezienie odpowiedniego zatrudnienia. Współpracę z nowymi uczestnikami rozpoczynamy już w tym tygodniu.