Dnia 15.12.2008 w Centrali Caritas w Sopocie odbyło się pierwsze grupowe spotkanie informacyjne dla uczestników projektu ZIARNO – implementacja metody coachingu w integracji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Spotkanie poprowadziła pani Patrycja Osińska, która od wielu lat zajmuje
się problematyką niepełnosprawności.

Spotkanie rozpoczęło się od dyskusji na temat celowości projektu, następnie uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z poszukiwaniem pracy. Osoby już zatrudnione w ramach projektu opowiadali o korzyściach płynących
z podjęcia pracy.

Spotkanie miało na celu wzmocnienie motywacji uczestników w dążeniu
do znalezienia odpowiedniego zatrudnienia oraz uświadomienie, że twarde reguły rynku pracy dotyczą nie tylko osób niepełnosprawnych, ale wszystkich którzy aktywnie poszukują zatrudnienia.