Mimo, iż projekt ZIARNO – implementacja metody coachingu w integracji zawodowej osób niepełnosprawnych nieuchronnie zbliża się ku końcowi, nie tracimy na aktywności, rozwijając tematy, które uważamy za ważne i potrzebne w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy. Podczas kolejnego grupowego spotkania informacyjnego, które odbyło się 5 listopada 2009 w siedzibie Centrali Caritas w Sopocie, postanowiliśmy ponownie poruszyć kwestię asertywności. Ponieważ poprzednie spotkanie dotyczące tego tematu dało uczestnikom projektu solidne podstawy teoretyczne, ale z powodu braku czasu nie wyczerpało zagadnienia, postanowiliśmy zorganizować jeszcze jedno szkolenie, które dało możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Szkolenie poprowadziła pani Alicja Szostek, znana uczestnikom projektu z warsztatu dotyczącego pracy zespołowej. W ramach spotkania uczestnicy uczyli się, jak rozwiązywać konflikty pojawiające się w miejscu pracy, a także, jak skutecznie komunikować się z przełożonym, choćby w tak ważnej kwestii, jaką jest negocjowanie podwyżki.