W Centrum Pomocowym Caritas im. Św. O. Pio powolnym krokiem dobiega końca realizacja projektu logopedycznego „Mogę mówić”. Osoby z niepełnosprawnością umysłową zwykle z powodu  trudności w wypowiadaniu się są odrzucane przez społeczeństwo, dlatego uczestnictwo w projekcie „Mogę mówić” dało im ogromną szansę. Nasza Pani Asia – logopeda już zauważyła poprawę w wymawianiu niektórych zdeformowanych głosek. Niektórzy uczestnicy nauczyli się dopasowywać dźwięki do poszczególnych liter co przez kontynuację zajęć może przynieść umiejętność czytania prostych słów. Prowadzone są również proste zajęcia matematyczne w dodawaniu i odejmowaniu aby uczestnicy mogli swobodniej posługiwać się swoimi pieniędzmi w codziennych sklepowych sytuacjach. Reasumując, zajęcia logopedyczne przeprowadzone wśród uczestników projektu przyniosły efekty, choć nieodzowne jest jeszcze dalsza terapia na zakupionych w ramach projektu materiałach dydaktyczno – naukowych, aby utrwalić jak i też nauczyć uczestników bogatszego wypowiadania się.

 

Projekt współfinansowany przez Miasto Gdynia