Od stycznia 2008 r. raz w tygodniu ramach programu PARTNER III realizowanego przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych chętne osoby niepełnosprawne mogły uczestniczyć w zajęciach na pływalni w Sopocie pod troskliwym okiem Pani Hanny Klimek-Włodarczak – trenera kadry olimpijskiej z Sydney i Atlanty oraz Pani Agnieszki Kasprowicz.
Zajęcia na basenie miały na celu usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, naukę pływania oraz poprawę ogólnej kondycji zdrowotnej.
W związku z przerwą wakacyjną w dniu 21 czerwca b.r. zostały zorganizowane zawody pływackie w określonych grupach wiekowych. Uczestnicy mogli wykazać się swoimi umiejętnościami nabytymi w trakcie prowadzonych zajęć. Wszyscy wykazali się niezwykłą, sportową walką i otrzymali z rąk Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej Ks. Ireneusza Bradtke dyplom oraz drobne upominki.
W radosnych nastrojach i z uśmiechem na ustach pożegnaliśmy się na czas wakacji.