Zatrudnimy wychowawcę w Świetlicy „Słoneczne Wzgórze”  w Gdańsku Święty Wojciech

Warunki pracy:       

 • rodzaj umowy: umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy: ¾ etatu
 • miejsce pracy: Gdańsk – Św. Wojciech

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie;
 • rozpoczęcie pracy od marca 2023;
 • pracę w wysoko wyspecjalizowanym, zgranym i kompetentnym zespole.

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe :.
  – na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
  – na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
  Ponadto :
 2. W placówce wsparcia dziennego z dziećmi może pracować osoba, która:
  1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
  2) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.- zaświadczenie o niekaralności wymagane. Informujemy, iż przed zatrudnieniem osoba zostanie sprawdzona w Krajowym  Rejestrze Przestępców na tle seksualnym;

Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Osoby zainteresowane i spełniające kryteria prosimy o wysyłanie CV na adres mailowy: swietlicaswwojciech@caritas.gda.pl  wraz z poniższą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych udostępnionych w złożonym CV na potrzeby rekrutacji na stanowisko Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ogłoszeniem z dnia 21.02.2023 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej przez okres najbliższych 6 miesięcy.  

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.