Zatrudnimy Specjalistę ds. płac

Twój zakres obowiązków

 • naliczanie wynagrodzeń wraz z dodatkami i potrąceniami (w tym naliczanie cząstkowych wynagrodzeń w rozbiciu na wieloetatowość lub uczestnictwo danego pracownika w różnych projektach), naliczenia ZUS i PIT od wynagrodzeń.
 • naliczanie zasiłków chorobowych dla pracowników etatowych i zleceniobiorców,
 • sporządzanie sprawozdań do ZUS, GUS i PFRON (w tym umiejętność rozliczania dotacji PFRON na platformie SODiR).
 • rejestracja dokumentacji pracowniczej w systemie kadrowym Comarch Optima, w tym wystawianie umów o pracę i zlecenia, aneksów oraz wystawianie umów kontraktowych,
 • ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników w systemach równoważnych.
 • rozliczanie benefitów, potrąceń pracowniczych
 • wystawianie świadectw pracy oraz druków Z-3, Z-3A, ERP-7 po ustaniu zatrudnienia,
 • zgłoszenia na PUE zus umów o dzieło,
 • wystawianie zaświadczeń związanych z zatrudnieniem, w tym zaświadczenia dla cudzoziemców o zatrudnieniu do Wojewody Pomorskiego (tzw. Załącznik nr 1)
 • przygotowywanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców
 • przygotowywanie raportów i informacji związanych z wynagrodzeniem i zatrudnieniem, raportowanie dla księgowości i Zarządu CAG.
 • korespondencja e-mail i odbieranie telefonów.

 

Nasze wymagania

 • doświadczenie na samodzielnym stanowisku (minimum 2 lata),
 • umiejętność policzenia wynagrodzenia i zasiłków bez pomocy systemu płacowego oraz rozliczenia części wynagrodzenia pracownika w oparciu o koszty całkowite pracodawcy (zasady dyscypliny budżetowej kosztów pracowniczych w projekcie)
 • umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej i płacowej,
 • umiejętność pracy z dużą ilością dokumentów,
 • praktyczna znajomość przepisów w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych ze szczególnym naciskiem na zasady podlegania ubezpieczeniom społecznych w przypadku umów cywilnoprawnych.
 • znajomość obsługi programu Comarch Optima, Płatnik oraz MS Office (Word, Excel),
 • umiejętność pracy w zespole, terminowość
 • umiejętność planowania i organizacji własnego czasu pracy,
 • zdolności analityczne w przygotowywaniu zmieniających zapisów w umowach dla poszczególnych projektów, samodzielność.

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie,
 • umowa o pracę,
 • zatrudnienie na pełen etat,
 • przyjazna atmosfera w pracy,
 • pracę w młodym zespole.

Dokumenty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres e-mail: gdansk@caritas.gda.pl
 Telefon do kontaktu: 58 555 78 78

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych udostępnionych w złożonym CV na potrzeby rekrutacji na stanowisko specjalista ds. płac zgodnie z ogłoszeniem z dnia 20.04.2022r. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).