Zapytanie ofertowe w zakresie udzielenia zamówienia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości na świadczenie usług psychologa dla beneficjentów pomocy Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – nr 01/OPOPP/PS/2019

W ramach projektu tytuł „Zadanie w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym. „Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem” przy Caritas Archidiecezji Gdańskiej”  realizowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Odbiorcami zadania będą osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie przestępstw oraz osoby im najbliższe.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zdrowia dla beneficjentów pomocy Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w ramach umowy cywilno-prawnej w zakresie: pomoc psychologiczna, w szczególności indywidualne konsultacje, prowadzenie grupy wsparcia, psychoterapia w okresie od 17 październik 2019 r. do 31 grudzień 2021 r.

Zamówienie obejmuje świadczenie w ramach umowy cywilno-prawnej konsultacji psychologicznych, prowadzenia grupy wsparcia, psychoterapii dla beneficjentów pomocy Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w okresie od 17 październik 2019 r. do 31 grudzień 2021 r. w wymiarze zaangażowania wynikającym z potrzeb Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

 

Szczegóły w zapytaniu ofertowym. Załączniki dostępne poniżej.

 

Zapytanie ofertowe usługi psycholog

Załącznik 2 do zapytania ofertowego usługa psychologa

Załącznik 2 do zapytania ofertowego usługa psychologa

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego usługa psychologa

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego usługa psychologa

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego usługa psychologa

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego usługa psychologa

 

Informujemy, że zapytanie ofertowe zostało anulowane, z uwagi na zmianę zapisów zapytania ofertowego. W najbliższym czasie opublikujemy zaktualizowane zapytanie ofertowe. Zapraszamy do udziału.