Caritas Archidiecezji Gdańskiej zatrudni PSYCHOLOGA – umowa o pracę w wymiarze ½ etatu do pracy w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Centrum Pomocowym Caritas  im. św. Ojca Pio w Gdyni.

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe psychologiczne potwierdzone dyplomem magistra psychologii,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy,
  • umiejętności nawiązywania kontaktów z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami,
  • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami / opiekunami,
  • umiejętność pracy w zespole.

Do głównych zadań psychologa należeć będzie:

  • współdziałanie z Radą Programową przy opracowywaniu programów terapeutycznych,
  • stwarzanie optymalnych warunków funkcjonowania psychospołecznego uczestnikom WTZ,
  • udzielanie wsparcia psychologicznego uczestników WTZ ich rodzinom / opiekunom,
  • uczestniczenie w dokonywanej okresowo ocenie efektów terapeutycznych w odniesieniu do poszczególnych uczestników Warsztatu,
  • prowadzenie z uczestnikami indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych stymulujących aktywność psychofizyczną oraz  społeczną.

Kontakt:

Osoby zainteresowane pracą i spełniające kryteria prosimy o wysyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: wtzgdynia@caritas.gda.pl  do wraz z poniższą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych udostępnionych w złożonym CV na potrzeby rekrutacji na stanowisko psychologa w Warsztacie Terapii Zajęciowej w  Gdyni zgodnie z ogłoszeniem z dnia 27.01.2023  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich
w kolejnych naborach prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej przez okres najbliższych 6 miesięcy.  

Kontakt telefoniczny:694 485 567

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.