Centrum Pomocowe Caritas im. Św. Ojca Pio w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko

Pielęgniarka oddziałowa

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizacja pracy personelu pielęgniarskiego, lekarskiego, opiekuńczego w zakładzie opiekuńczo- leczniczym dla osób dorosłych
 • nadzór nad prawidłowym sprawowaniem opieki nad podopiecznymi placówki
 • prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością
 • nadzór nad zaopatrzeniem w środki medyczne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie średnie pielęgniarskie
 • wykształcenie wyższe – preferowane pielęgniarskie, zarządzanie zasobami ludzkimi,  pedagogika społeczna
 • staż pracy minimum 5 lat
 • znajomość ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej
 • umiejętność dobrej organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • rzetelność i terminowość
 • dyspozycyjność

dodatkowe:

 • specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa geriatrycznego lub opieki paliatywnej (ukończony lub w trakcie)
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym
 • kreatywność

 Kontakt:

Kontakt:

Prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: mjaskolska@caritas.gda.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot z

dopiskiem: „pielęgniarka oddziałowa ”.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla

potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów

rekrutacji prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Gdańską z siedzibą w

Sopocie, zgodnie z ustawą z z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”