Dom Pomocy Społecznej Caritas w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko pielęgniarki i ratownika medycznego

 

WYMAGANIA:

1. Wykształcenie

– uprawniające do wykonywania zawodu, dyplom w zawodzie, prawo do wykonywania zawodu

2. Zakres obowiązków

– pomoc doraźna w stanach zagrożenia życia,

– wykonywanie czynności pielęgniarskich zleconych przez lekarza POZ tzn.: podaż  leków, zmiana opatrunków, pomiar wagi, pomiar glikemii, podaż insuliny, pomiar ciśnienia krwi, pobieranie krwi do badań laboratoryjnych, prowadzenie obowiązującej dokumentacji,

– czynności związane z pielęgnacją wykonuje opiekun medyczny.

3. Oferujemy

a) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (cały etat)

b) 12h zmiany pracy

c) elastyczny grafik

d) możliwość rozwoju własnego

 

CV (zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Gdańską z siedzibą w Sopocie, zgodnie z ustawą z z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) )” prosimy przesłać na adres e-mail: centrumjp2@caritas.gda.pl