Centrum Pomocowe Caritas im. św. Ojca Pio w Gdyni to więcej niż miejsce pracy.
Tworzą je ludzie o wielkich sercach, pełni pasji, zaangażowania, których praca dopełnia naszą misję – rzetelną opiekę nad pacjentami. Zapraszamy do naszego zespołu!

 

Obecnie poszukujemy kandydatek i kandydatów na stanowisko:

Opiekun/Opiekunka, Opiekun medyczny/Opiekunka medyczna w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym

Miejsce pracy: Centrum Pomocowe CARITAS im. Ojca Pio w Gdyni, ul. Jęczmienna 8

Zadania na stanowisku to przede wszystkim:

 • świadczenie osobom starszym usług opiekuńczo – wspierających w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym,
 • towarzyszenie i pomoc pacjentom przy zaspakajaniu potrzeb z zakresu m.in. samoobsługi, higieny osobistej,
 • planowanie (przy współpracy z pielęgniarką) indywidualnej opieki nad pacjentem, w zależności od jednostki chorobowej i stanu pacjenta,
 • pomoc przy pobieraniu materiału biologicznego do badań,
 • współpraca z zespołem terapeutycznym w przebiegu realizacji opieki i rehabilitacji nad pacjentem przewlekle chorym i z niepełnosprawnościami,
 • organizowanie pracy na własnym stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • stała współpraca z pielęgniarką oddziałową i dyrektorem centrum.

 

Wymagania:

 • posiadanie predyspozycji do pracy w roli opiekunki/a i dobry stan zdrowia
 • doświadczenie w opiece nad osobami starszymi lub z niepełnosprawnościami i/lub uprawnienia do pracy na stanowisku opiekunki/a medycznej/go
 • dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole
 • życzliwość, kultura, cierpliwość, opanowanie, odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność, konsekwencja, i odporność na stres w sytuacjach związanych z sytuacją pacjenta
 • posiadanie minimum podstawowej wiedzy na temat schorzeń dotykających osoby starsze
 • dbałość o jakość obsługi pacjenta
 • realizacja zadań zgodnie ze standardami placówki

Nasza oferta:

 • przyjazna atmosfera
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o dowolną formę współpracy
 • możliwość cząstkowego wymiaru czasu pracy
 • dobrze wyposażone stanowisko pracy

Zapraszamy do składania aplikacji drogą elektroniczną na adres: centrumpio@caritas.gda.pl

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

W treści emaila lub w aplikacji prosimy załączyć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 778, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”