CENTRUM POMOCOWE CARITAS
im. św. Jana Pawła II ul. Fromborska 24, Gdańsk
ogłasza nabór na stanowisko: OPIEKUN/OPIEKUN MEDYCZNY w Domu Pomocy Społecznej i Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

WYMAGANIA:

 1. Wykształcenie
  -średnie (mile widziane kwalifikacje zawodowe: opiekun medyczny )
  – umiejętność pracy w zespole
  – punktualność, rzetelność, odpowiedzialność
  – wysoka kultura osobista,
  – życzliwy i pełen wyrozumiałości stosunek do osób starszych i z niepełnosprawnością
 2. Zakres obowiązków
  -wykonywanie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych
  -karmienie i pomoc w spożywaniu posiłków
  -zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym
  – współpraca w zespole pielęgnacyjno -opiekuńczym
 3. Oferujemy
  – umowę zlecenie
  – pracę zmianową w 12h systemie pracy
  – termin rozpoczęcia: od zaraz

Dokumenty prosimy składać do 31 maja, osobiście lub przesłać na adres e-mail: centrumjp2@caritas.gda.pl
Telefon do kontaktu: 58 511 35 04

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Gdańską z siedzibą w Sopocie, zgodnie z ustawą z z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)