CENTRUM POMOCOWE CARITAS im. św. ojca Pio, ul. Jęczmienna 8, Gdynia Cisowa

 

ogłasza nabór na stanowisko: OPIEKUN W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM

 

 • WYMAGANIA:

 

 1. Wykształcenie
 • średnie (mile widziane kwalifikacje zawodowe: opiekun medyczny),
 • umiejętność pracy w zespole,
 •  punktualność, rzetelność, odpowiedzialność,
 • wysoka kultura osobista,
 •  życzliwy i pełen wyrozumiałości stosunek do osób starszych.

 

 1. Zakres obowiązków
 • wykonywanie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych,
 • karmienie i pomoc w spożywaniu posiłków,
 • zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym,
 • współpraca w zespole pielęgnacyjno-opiekuńczym.

 

 1. Oferujemy
 •  umowę zlecenie,
 • pracę zmianową w 12h systemie pracy (od 7 do 19),
 • termin rozpoczęcia: od zaraz.

 

 Kontakt:

Dokumenty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres e-mail: centrumpio@caritas.gda.pl

 

Telefon do kontaktu: +48 58 667 81 83

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Gdańską z siedzibą w Sopocie, zgodnie z ustawą z z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)