Zatrudnimy kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gdyni

Caritas Archidiecezji Gdańskiej ogłasza nabór na kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gdyni

 

Warunki pracy:       

 • rodzaj umowy: umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy: 1 etat;
 • miejsce pracy: Gdynia;

 

Zadania na wskazanym stanowisku obejmują w szczególności:

 • kierowanie całokształtem działalności WTZ, organizacja pracy i nadzór nad funkcjonowaniem placówki;
 • planowanie rozkładów zajęć, przerw wakacyjnych uczestników WTZ oraz urlopów pracowników;
 • czynny udział w pracach rady programowej WTZ,
 • efektywna realizacja zadań i postawionych celów;
 • stała współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników WTZ oraz organami nadzorującymi pracę WTZ;
 • planowanie i racjonalne wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych WTZ;
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań WTZ;
 • nadzór nad dokumentacją merytoryczną prowadzoną przez pracowników;
 • podejmowanie działań usprawniających pracę WTZ;
 • organizacja wyjazdów i imprez okolicznościowych.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnieni;
 • rozpoczęcie pracy od września 2021;
 • udział w ciekawych działaniach i projektach społecznych;

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • znajomość aktów prawnych związanych z prowadzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 • umiejętność kierowania zespołem, zdolności menedżerskie i organizatorskie;
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, wysokie umiejętności komunikacyjne;
 • kreatywność, umiejętność kierowania pracą zespołu, odpowiedzialność i zaangażowanie w realizowanie powierzonych zadań, umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 • mile widziane posiadanie czynnego prawa jazdy kategorii B;

 

Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

CV proszę o przesłanie na adres mailowy: gdansk@caritas.gda.pl  wraz z poniższą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych udostępnionych w złożonym CV na potrzeby rekrutacji na stanowisko Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ogłoszeniem z dnia 1.07.2021 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej przez okres najbliższych 6 miesięcy.  

By |2021-07-01T08:49:28+02:00czwartek, 1 lipca 2021|Ogłoszenia|