Centrum Pomocowe Caritas im. św. s. Faustyny w Rumi, to więcej niż miejsce pracy. Tworzą je ludzie o wielkich sercach, pełni pasji i zaangażowania. Zapraszamy do tworzenia naszego zespołu. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

instruktora/kę terapii zajęciowej umowa o pracę w wymiarze jednego etatu 

Miejsce pracy: Centrum Pomocowe CARITAS im. św. s. Faustyny w Rumi, ul. Ks. L. Gierosa 8a.

Oczekujemy:

– osób z wykształceniem średnim wraz z certyfikatem ukończenia kursu terapii zajęciowej lub wyższym, kierunkowym (oligofrenopedagogika, terapia zajęciowa, pedagogika, psychologia lub pokrewne),

– mających doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,

– umiejętności organizatorskich,

– kreatywności, umiejętności ekonomicznego zarządzania budżetem,

– dobrej organizacja pracy,

– umiejętności pracy w zespole.

Do głównych zadań instruktora należeć będzie:

– samodzielne przygotowywanie i prowadzenie zajęć z osobami dorosłymi, ze znacznym

i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (realizowanie indywidualnych programów rehabilitacji),

– prowadzenie zajęć zgodnych z profilem pracowni,

– dbanie o czystość na stanowisku pracy, zakupy z uczestnikami,

– prowadzenie niezbędnej dokumentacji wymaganej w WTZ – dotyczącej planów pracy oraz oceny rehabilitacji uczestników,

– utrzymywanie kontaktu i współpraca z rodzinami oraz opiekunami uczestników WTZ,

Kontakt:

Osoby zainteresowane pracą i spełniające kryteria prosimy o wysyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia
19.01.2023 r. na adres: arobak@caritas.gda.pl wraz z poniższą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych udostępnionych w złożonym CV na potrzeby rekrutacji na stanowisko psychologa w Warsztacie Terapii Zajęciowej w  Gdyni zgodnie z ogłoszeniem z dnia 10.06..2022  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej”. 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.