Caritas Archidiecezji Gdańskiej ogłasza nabór na stanowisko dyrektora w Centrum Pomocowym im. św. Siostry Faustyny w Rumi.

 

Warunki pracy:       

 • rodzaj umowy: umowa o pracę
 • wymiar czasu pracy: 1 etat
 • miejsce pracy: Rumia

 

Zadania na wskazanym stanowisku obejmują w szczególności:

 • kierowanie działalnością placówki, w szczególności organizacja pracy i nadzór nad funkcjonowaniem placówki;
 • planowanie rozkładów zajęć, przerw wakacyjnych uczestników i podopiecznych oraz urlopów pracowników;
 • czynny udział w pracach m.in. rady programowej WTZ;
 • efektywna realizacja zadań i postawionych celów;
 • stała współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników oraz organami nadzorującymi pracę placówki;
 • planowanie i racjonalne wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych;
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań prowadzonych w placówce;
 • nadzór nad dokumentacją merytoryczną prowadzoną przez pracowników;
 • podejmowanie działań usprawniających pracę placówki;
 • organizacja wyjazdów i imprez okolicznościowych;
 • realizacja dodatkowych projektów prowadzonych w placówce.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnieni;
 • rozpoczęcie pracy: niezwłocznie;
 • udział w działaniach i projektach społecznych;

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • znajomość aktów prawnych związanych z prowadzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej, Klubu Senior +, Środowiskowego Domu Samopomocy, Jadłodajni;
 • umiejętność kierowania zespołem, zdolności menedżerskie i organizatorskie;
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, wysokie umiejętności komunikacyjne;
 • kreatywność, umiejętność kierowania pracą zespołu, odpowiedzialność i zaangażowanie w realizowanie powierzonych zadań, umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 • mile widziane posiadanie czynnego prawa jazdy kategorii B;

 

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami w celu odbycia rozmów rekrutacyjnych.

Termin, miejsce i sposób składania dokumentów: 31.07.2023r.

CV proszę o przesłanie na adres mailowy: gdansk@caritas.gda.pl  wraz z poniższą klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 778, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”