Caritas Archidiecezji Gdańskiej zatrudni Dyrektora placówki w Rumi (Centrum Pomocowe im. św S. Faustyny w Rumi)

 

Zakres obowiązków

 • kierowanie działalnością placówki, w szczególności organizacja pracy i nadzór nad funkcjonowaniem placówki,
 • planowanie rozkładów zajęć, przerw wakacyjnych uczestników i podopiecznych oraz urlopów pracowników,
 • czynny udział w pracach m.in. rady programowej WTZ, ŚDS
 • efektywna realizacja zadań i postawionych celów,
 • stała współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników oraz organami nadzorującymi pracę placówki,
 • planowanie i racjonalne wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych,
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań prowadzonych w placówce,
 • nadzór nad dokumentacją merytoryczną prowadzoną przez pracowników,
 • podejmowanie działań usprawniających pracę placówki,
 • organizacja wyjazdów i imprez okolicznościowych,
 • realizacja dodatkowych projektów prowadzonych w placówce,
 • kontakt z instytucjami nadzorującymi.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe,

 • wykształcenie związane z organizacją i zarządzaniem jednostkami pomocy społecznej,
 • znajomość aktów prawnych związanych z prowadzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej, Klubu Senior +, Środowiskowego Domu Samopomocy, Kuchni,
 • umiejętność kierowania zespołem, zdolności menedżerskie i organizatorskie,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, wysokie umiejętności komunikacyjne,
 • kreatywność, umiejętność kierowania pracą zespołu, odpowiedzialność i zaangażowanie w realizowanie powierzonych zadań, umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • mile widziane posiadanie czynnego prawa jazdy kategorii B.

Jeżeli jesteś zainteresowany prosimy o wysłanie CV na adres: gdansk@caritas.gda.pl wraz z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych udostępnionych w złożonym CV na potrzeby rekrutacji na stanowisko Dyrektora placówki w Rumi zgodnie z ogłoszeniem z dnia 27.11.2023r. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).