DYREKTOR CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

w ramach realizacji projektu „Wspieramy ich codzienność”

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

ANIMATORA/OPIEKUNA W KLUBIE SENIORA

w wymiarze ½ etatu

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych

PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO 23.06.2023.

TREŚĆ OGŁOSZENIA: ogłoszenie Animator 01.06.2023

Ogłoszenie Animator 01.06.2023 – przedłużenie terminu