POBIERZ :   Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności na świadczenie usług w zakresie zdrowia dla pacjentów „Dziennego Domu Opieki Medycznej” – nr 01/DDOM/ZOK/2018

 

POBIERZ : załącznik nr 1

 

POBIERZ : załącznik nr 2

POBIERZ : załącznik nr 3

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania dot. wyboru wykonawcy usługi medycznej zgodnie z    Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności na świadczenie usług w zakresie zdrowia dla pacjentów „Dziennego Domu Opieki Medycznej” – nr 01/DDOM/ZOK/2018 zamawiający dokonał wyboru wykonawcy: Małgorzata Ziętek Gabinet Psychoterapii.

 Kontakt:

gdansk@caritas.pl