Zapraszamy do złożenia oferty na zapytanie ofertowe związane z przygotowaniem na potrzeby Zamawiającego programu magazynowego.

W przypadku dostarczenia oferty osobiście/kurierem/pocztą należy oferty umieścić w zamkniętej kopercie i opisanej: zakup programu magazynowego na rzecz projektu „Modernizacja punktów dystrybucji żywności”.

 

Oferty należy składać w terminie do 18.02.2020 do godz. 9.00

 

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie – program magazynowy