Niniejszym zapraszam do składania ofert w trybie przetargu cywilnego prowadzonego na podstawie art. 70 – 70 ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. na dostawę bonów żywnościowych i towarowych dla beneficjentów zadania w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym. „Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem” przy Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

 Kontakt:

 I.                    Zamawiający:

    1. Pełna nazwa zamawiającego:

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

  1. Adres:

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

  1. REGON:

190506545

NIP:

9570657546

Internet:

www.gdansk.caritas.pl, e-mail do kontaktu: mdudek@caritas.gda.pl

Numer telefonu: +48 58 555 78 78,  faks: +48 58 551 57 46

II.                  Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:

Imię i nazwisko: Monika Dudek

Numer telefonu +48 58 555 78 78,  faks: +48 58 551 57 46

E-mail: mdudek@caritas.gda.pl