Dot. wyboru wykonawcy w zakresie zapewnienia pobytu oraz wyżywienia dla uczestników projektu „Dobry Profil” w terminie 1 – 3 grudnia 2017 na terenie województwa pomorskiego 

 

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 02/DP/2017

Zapytanie o cenę nr 02/DP/2017

 

 

 Kontakt:

 gdansk@caritas.pl