Informujemy, że w odpowiedzi na przeprowadzone przez Caritas rozeznanie 
rynku na podstawie Zapytania cenowego nr 02/DP/2017, którego przedmiotem 
była usługa polegająca na 2-dniowym pobycie wraz z pełnym wyżywieniem 
dla 70 osób- uczestników projektu „Dobry Profil” w terminie 01-03 
grudnia 2017 roku, wpłynęły 4 oferty. W wyniku dokonanej oceny 
wybrano ofertę złożoną przez Hotel Miramar, ul. Zamkowa Góra 25, Sopot.
Dziękujemy wszystkim Oferentom za złożone oferty.

 Kontakt:

gdansk@caritas.pl