W związku z realizacją projektu „SOW-Sieć Ośrodków Wsparcia Caritas dla Osób z Niepełnoprawnością” współfinansowanego przez PFRON

zapraszamy do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym na audyt projektu.

Szczegóły do pobrania:

Audyt projektu PFRON-ogłoszenie

zal_1-Wytyczne_dotyczace_audytu_zewnetrznego

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się poniżej:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ