Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej,

poszukuje Wykonawcy prac remontowych II p.
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Rumi w ramach projektu pt.

„Modernizacja infrastruktury WTZ Rumia”

 

Załącznik: zapytanie ofertowe

Załącznik 1: Przedmiar

ZMIANA TERMINU NA SKŁADANIE OFERT: W związku z zapytaniem, które wpłynęło dzisiaj do Zamawiającego,  przychylamy się do wysłanej przez  wykonawcę prośby i przedłużamy  termin składania ofert do 31.03.2023 r. do godz. 15.00.

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH: Informacja

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA: Informacja