Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej,

poszukuje Wykonawcy prac remontowych II p.
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Rumi w ramach projektu pt.

„Modernizacja infrastruktury WTZ Rumia”

 

Załącznik: zapytanie ofertowe

Załącznik 1: Przedmiar