Być wolontariuszem – to niezwykłe doświadczenie będące motorem do rozwoju bogatej  osobowości.

Między innymi w ten sposób Pani Bogusława Wiśniewska, koordynatorka Centrum Wolontariatu w Zambrowie, prowokuje do podjęcia wolontariatu i ułatwia to młodym ludziom, ukazując im piękno wrażliwości człowieka.

Jednym z takich działań była kolejna wizyta Pani Bogusławy wraz z uczniami z Zespołu Szkół nr 1 w Zambrowie oraz opiekunami: Panią Marią Święcką – nauczycielką z gimnazjum i Panem Krzysztofem Borucem – nauczyciel z liceum, koordynatorem Szkolnego Klubu Wolontariatu „Silni Razem”. Uczniowie liceum jak i gimnazjum działają w wolontariacie w różnych wymiarach. Odwiedzając nasz Dom Hospicyjny uczestniczyli aktywnie w Lekcji Pełnej Nadziei oraz mieli okazję podejrzeć choć na krótko codzienność przeżywaną przez naszych podopiecznych i personel oraz obecnych wolontariuszy. Młodzież z Zambrowa miała już styczność z opieką hospicyjną, ale
w  wymiarze hospicjum domowego, dlatego z dużym zainteresowaniem przyglądali się naszej pracy. Zostaliśmy także obdarowani rzeczami, które razem zebrali jako dar i swój w kład w opiekę nad osobami cierpiącymi – dziękujemy za taki prezent.

Miła wizyta na pewno zaowocuje u Nich odwagą i entuzjazmem w pomocy człowiekowi
a szczególnie cierpiącemu. Życzymy tego z całego serca!