Ostatnie warsztaty wstępne w ramach projektu My tez potrafimy się odnaleźć dobiegły końca. Tym samym zakończył się cykl sześciu dwutygodniowych szkoleń. Uczestnicy każdej grupy mieli możliwość przegotowania się do poszukiwania pracy – poznawali swoje mocne i słabe strony, odkrywali korzyści płynące z aktywności zawodowej, uczyli się współpracować, być odpowiedzialnymi, podejmować decyzje, radzić sobie ze stresem.
W sumie warsztaty ukończyło 36 osób niepełnosprawnych. W dalszych etapach będą one wspierane przez psychologa, doradcę zawodowego i trenerów pracy.

UE
kapitał ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego