W piątek 24 lipca br. dobiegły końca kolejne już warsztaty wstępne organizowane dla uczestników projektu ONi na rynku pracy realizowanego w ramach EFS. Warsztaty ukończyło 11 osób. Przez dwa tygodnie dwie grupy uczestników szkolone były przez specjalistów: psychologa i doradcę zawodowego. Jedenaścioro uczestników przeszło trening samopoznania, radzenia sobie ze stresem, naukę podejmowania decyzji i planowania. Na zajęciach z doradcą zawodowym każdy z uczestników mógł się dowiedzieć jak napisać dokumenty aplikacyjne, poznać miejsca gdzie i w jakiej branży szukać wymarzonej pracy.

Podczas warsztatów każdy znalazł coś interesującego i bardzo przydatnego dla siebie. Przez kolejne trzy miesiące każdemu z niepełnosprawnych towarzyszyć będzie akompaniator. Ponadto przez czas trwania projektu uczestnicy mają możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia, odbycia szkolenia zawodowego oraz uczestnictwa w Klubie Wsparcia.

Wszystkim życzymy wytrwałości w poszukiwaniu zatrudnienia.