Projekt My też potrafimy się odnaleźć trwał 10 miesięcy i uczestniczyło w nim 36 uczestników warsztatów terapii zajęciowej z powiatu wejherowskiego oraz miejskiego gdyńskiego. Dnia 28 sierpnia odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu z udziałem osób zaangażowanych i współpracujących z nami tj. Zarząd Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pełnomocnik Dyrektora CAG ds. Osób Niepełnosprawnych, pracownicy CAG – Centrala, akompaniatorzy, animator Klubu Wsparcia, doradca zawodowy, psycholog, pracownik socjalny. Pani Małgorzata Niemkiewicz przedstawiła zaproszonym gościom wyniki ewaluacji projektu. Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane. Beneficjentom zapewniono wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, psychologicznego, konsultacji socjalnych, współpracy z akompaniatorami w zakresie aktywizacji zawodowej. W ramach Klubu wsparcia realizowana była rehabilitacja społeczna. Efektem spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami/opiekunami naszych beneficjentów było zwiększenie ich wiedzy na temat zatrudniania i uprawnień osób niepełnosprawnych. Wszystkim uczestnikom projektu umożliwiono zdobycie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych w różnych branżach: piekarni, drukarni, bibliotece, ogrodnictwie, kwiaciarni, jubilerstwie, krawiectwie, stolarstwie i innych. Badania ukazały, że rynek pracy jest mało dostępny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Pomimo tego udało się przełamać obawy pracodawców i zostało zatrudnionych 13 osób.

UE
kapitał ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego