Ośrodek Rehabilitacyno – Edukacyjno – Wychowawczy im. św. Stanisława Kostki w Trąbkach Wielkich realizuje zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Na zajęcia te uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z gminy Trąbki Wielkie i Pruszcz Gdański. Wczesne Wspomaganie Rozwoju to wielospecjalistyczne oddziaływania terapeutyczne mające na celu stymulowanie rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych symptomów nieprawidłowego funkcjonowania do momentu rozpoczęcia nauki w szkole.